napelem

Kinek ajánljuk a napelemet?

Biztosan Ön is gondolt arra hogyan tudná energia költségét hosszú időre jelentősen csökkenteni. Ennek egyik módja a napelemes erőmű telepítése, melyet tulajdonságai – megbízható áramtermelés évtizedeken keresztül, káros anyag kibocsájtás megszűnése, mozgó, elhasználódó alkatrészek kiküszöbölése, – a legvonzóbb zöldenergia forrássá tesznek.

Ezért ajánljuk Önnek, valamint :

  • Magánszemélyeknek a legkisebb háztartástól
  • Intézményeknek, önkormányzatoknak, társasházaknak
  • Üzemeknek, termelő létesítményeknek, gazdasági társaságoknak
Egyszóval mindenkinek aki:
  • csökkenteni, vagy megszüntetni szeretné áramszámláját és ezzel együtt  szolgáltatótól való függőségét is
  • szeretné növelni ingatlana értékét
  • hozzá akar járulni a CO2 kibocsájtás csökkentéséhez
  • felelősséget érez Földünk jövőjéért , ezzel példát mutat az eljövendő nemzedék számára.

Energiatermelés napelemekkel

A napelemek működése

A napelem egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével. A napelem teljesítménye függ annak típusától, méretétől, a sugárzás intenzitásától és a sugárzott fény hullámhosszától, valamint annak beesési szögétől. Alapvetően három fő típust különbözetünk meg, ezek az amorf kristályos napelemek valamint mono- és polikristályos napelemek.  Ezeknek a napelemeknek a  hatásfokuk és az előállítási költségük nagyon eltérő egymástól.

Amorf napelem

1. Amorf napelem

Ennek  a  típusnak, olcsó az előállítási költsége. A hatásfoka viszont csak 4-6% között van, ami alulmarad a többi típushoz  képest. Mivel kicsi a hatásfoka ezért jóval nagyobb felületet igényel egységnyi villamos energia termelése. Az amorf napelem a szórt fényt jobban hasznosítja, mint a közvetlen napfényt. Az élettartamuk csak 10 év körül van.

Monokristályos napelem

2. Monokristályos napelem

Ez a tipus az egyik leggazdaságosabban termelő napelem, melynek hatásfoka 15-17% között van. A monokristályos napelem a közvetlen napsugárzást hasznosítja jobban, de a szórt napfényben áram termelése jelentősen csökken. Fontos a napsugarak merőleges közeli beesési szöge.Élettartama 30 év.

Polikristályos napelem

3. Polikristályos napelem

Hatásfoka megközelíti a monokristályos napelemét,  12-14% között van. Előnye, hogy a direkt napsugárzás mellett szórt fényt is jól  hasznosítja, így áramtermelése kiegyenlítettebb.Teljesítményét nem befolyásolja olyan nagy mértékben a napsugarak beesési szöge, mint a monokristályosét.Ára viszont sokkal kedvezőbb.
Élettartama 30 év

Napelemes rendszerek típusai

Gyakorlati megvalósításban két tipikus rendszer a legelterjedtebb.
Ahol nincs közcélú elektromos hálózat az un. sziget üzemű rendszert terjedt el. Mint nevéből is kitűnik egy ellátatlan területen létesít elektromos energiával ellátott „ szigetet„  Sokkal gazdaságosabb és gyakoribb az un. hálózati visszatápláló rendszer, mely veszteségek nélkül  „tárolja „ az energiát az elektromos hálózatban.

1. Sziget üzemű energiatermelő rendszerek

A napelemek a napsugárzás energiáját közvetlenül villamos energiává /árammá alakítják át. Ezt a megtermelt energiát szolár akkumulátorokban tárolja. Szigetüzemű inverter segítségével 230VAC/50Hz~ valódi szinuszos váltakozófeszültséget kapunk, így tudjuk működtetni hagyományos kisfeszültségű fogyasztóinkat.

Mivel a megtermelt energiát a felhasználásig tárolni , többszörösen átalakítani kell, hatásfoka kedvezőtlenebb, mivel jelentős elektromos veszteséggel üzemeltethető,viszont megoldást jelent az árammal ellátatlan terüketek részére.

2. Hálózatra visszatápláló energiatermelő rendszerek

Hálózatra visszatápláló napelemes rendszerről beszélünk, ha a napelemek által termelt energiát egy inverteren keresztül betápláljuk a közcélú elektromos hálózatba.

A napelemek (monokristályos vagy polikristályos) egyaránt  közvetlenül egyenáramot termelnek , amelyet inverter segítségével alakítunk hálózati 230VAC~ feszültséggé. A hálózati-visszatápláló rendszerben akkumulátor nincs. 

 

A napelemes rendszer telepítésének és használatának lépései, röviden:

1.Igény bejelentés a helyi áram szolgáltató felé.( Háztartási kiserőmű maximálisan  50 kW-os teljesítményű lehet.)

2.Napelemes rendszert szerelő társaság felkeresése. Ha jól választottunk, a cég elvégzi helyettünk a következő  feladatokat. Az optimális méret megtervezése, teljes körű ügyintézés az áramszolgáltató felé  - igénybejelentés, csatlakozási terv, dokumentáció, átadás –, kivitelezés, garancia biztosítása.

3.Kivitelezés: a napelemes rendszer telepítése, melynek során felkerül a tartószerkezet, napelemek, inverter. Kiépítésre kerül ezen elemek között a csatlakozás. ( Az épületen belüli hálózat változatlan marad.)

4.A készre jelentés után a helyi áramszolgáltató ingyen lecseréli a régi típusú óránkat egy két oldali mérést biztosító órára, melyről a későbbiekben azonnal leolvashatjuk, hogy mennyit termeltünk és mennyit fogyasztottunk.

5.Az elszámolásunk a szolgáltatóval is ezen elven alapszik. ( Érdemes éves leolvasást kérni, hogy a téli és nyári termelési és fogyasztási különbségek jobban kiegyenlítődjenek.) A leolvasás után a szolgáltató megnézi a fogyasztás és a termelés különbségét. Abban az esetben, ha többet fogyasztottunk, mint termeltünk – fizetünk. Abban az esetben, ha a termelés több volt, mint a fogyasztás - visszakapjuk az általunk év közben esetleg befizetett többletet.  

6.Utolsó feladatunk: örülni a szép időnek, mert  pénzt termel a számunkra, mialatt napozunk és mind ezt 30 éven keresztül megtehetjük.

Sokszor elhangzó kérdés:

 Lesz áram télen, vagy ha nem süt a nap ? Igen, mivel a szolgáltatói hálózatára való kapcsolódásunk miatt ezekből semmit sem érzékelünk.

Mi lesz, ha elköltözöm? Ha a vevő nem szeretné megfizetni az árát, vihetjük magunkkal a következő otthonunkhoz. A rendszer bármikor áttelepíthető másik helyre.

          

Cégünk  teljes körű ügyintézéssel vállalja a napelemes rendszerek telepítését.

 

 

www.nrtel.hu - Napelem szerelés és távközlés